Zamestnanci majú možnosť stravovania sa v reštaurácií motorestu Oáza, na stravné lístky za 1 €.
Nápojový program zahŕňa studenú a teplú vodu, sifón, kávu a čaj podľa potreby zamestnancov bezplatne.
Sociálne zariadenia sú moderné, zodpovedajúce súčasným hygienickým trendom.
Spoločnosť organizuje každoročne pre zamestnancov autobusové zájazdy do okolitých európskych metropol, napr. Viedeň, Ostrihom, Budapešť a pod.
Spoločnosť organizuje každoročne výlety do prírody v okolí Makova, napr. Veľký Javorník, Masarykovú chatu v Beskydoch a pod., spojeným s varením gulášu a spoločenským posedením.
Pre našich zamestnancov ponúkame rekreačné ubytovanie v našom Apartmáne Lomnica za zvýhodnené ceny.